Polityka Prywatności

Podsumowanie

Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje są zbierane przez Tennders Europe SL podczas korzystania z jej usług, a mianowicie strony internetowej, reklam i aplikacji; wyjaśnia również, dlaczego te informacje są zbierane, gdzie są przechowywane i jak są chronione, a także prawa użytkownika w odniesieniu do zebranych danych.

1. Kim jesteśmy

Jesteśmy Tennders Europe SL firmą zarejestrowaną w Hiszpanii i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych Klientów naszych produktów i usług, a także danych osobowych odpowiednich właścicieli we wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę; w tym kontekście opracowano niniejszą Politykę, która podkreśla jej zobowiązanie do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub pocztą, na następujący adres: Carrer Roc Boronat, 20, 08005, BARCELONA.

2. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich stron naszych sieci społecznościowych, naszej strony internetowej, naszych formularzy kontaktowych, naszej aplikacji i wszelkich innych usług, które świadczymy online.

Niniejsza polityka prywatności reguluje dane osobowe i dane nieosobowe gromadzone podczas korzystania z naszych usług.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności, a dane osobowe są przetwarzane w ścisłej zgodności i z obowiązującymi w danym czasie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ('RODO')

3. Dane Osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o jakimkolwiek charakterze i niezależnie od ich wsparcia samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, elektronicznych identyfikatorów lub jednego lub więcej szczególnych elementów jej tożsamości.

4. Gromadzone informacje i dane

Kiedy korzystasz z którejkolwiek z naszych usług, możemy gromadzić następujące dane, jeśli jest to istotne (i opisane w niniejszym dokumencie):

 • - Nazwa;
 • - Nazwa firmy;
 • - Numer telefonu;
 • - Adres e-mail;
 • - Adres IP;
 • - Dane techniczne urządzenia użytego do uzyskania dostępu do strony, w tym: Dostawca Internetu i / lub połączenie sieciowe, informacje o przeglądarce używanej do uzyskania dostępu do strony. (Informacje te nie mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, nie są to dane osobowe);
 • - Informacje o korzystaniu z naszych usług, w tym, ale nie tylko: Dane metryczne dotyczące sposobu korzystania z naszych usług; odwiedzane strony; lokalizacja geograficzna;

Jeśli skontaktujesz się z naszą obsługą klienta, mogą być przetwarzane inne dane niezbędne do pomocy w rozwiązaniu Twojego problemu, takie jak informacje o Twoim projekcie lub inne szczegóły techniczne wymagane w tym celu.

Jeśli korzystasz z naszej aplikacji, możemy przetwarzać Twoje informacje, a także odpowiednie dane przez nią wytworzone, aby pomóc Ci i zapewnić wsparcie klienta.

Nasza strona korzysta z plików Cookies. Naszą politykę Cookies znajdziesz osobno.

5. Sposób gromadzenia danych

Dane mogą być zbierane w następujący sposób:

 • - Dane podane przez użytkownika (na przykład podczas rejestracji do newslettera);
 • - Dane podane podczas kontaktu z nami (na przykład wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na którykolwiek z naszych adresów z domeną '@ tennders.com' ;
 • - Dane dotyczące aktywności naszej strony internetowej (zbierane automatycznie podczas korzystania z niej, mogą obejmować Twój protokół internetowy - IP - oraz kraj pochodzenia);
 • - Dane nieosobowe mogą być zbierane za pomocą plików Cookies

6. Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe

Dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • - Aby pomóc w wypełnieniu naszych zobowiązań, które poprzedzają jakąkolwiek umowę między nami;
 • - Aby komunikować się z naszymi klientami;
 • - Aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności;
 • - Aby pomóc w ulepszeniu naszych usług (np. nadanie priorytetu poprawie stron w określonym języku, w zależności od liczby użytkowników tego języka odwiedzających go);
 • - Aby obliczyć wydajność naszej strony internetowej;
 • - W celu rozliczalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ('RODO');
 • - Ulepszania komunikacji naszych usług marketingowych, bezpośrednio lub z pomocą osób trzecich, w oparciu o zebrane dane.

7. Na czym polega przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych polega na operacji lub zestawie operacji wykonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, a mianowicie zbieraniu, rejestrowaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, dostosowywaniu, odzyskiwaniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu, rozpowszechnianiu, porównywaniu, łączeniu, ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu.

8. Przechowywanie danych

Zebrane dane będą przechowywane na naszych serwerach i na terytorium Europy.

Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób skomputeryzowany i zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, gwarantując w każdym przypadku ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, i w żadnym przypadku nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane lub na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę.

Zebrane dane będą przechowywane na naszych serwerach tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu opisanego w polityce prywatności. W szczególnych przypadkach dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeżeli zezwala na to prawo. Gdy podane dane przestaną być istotne dla świadczenia usług, zostaną usunięte lub zanonimizowane.

9. Administrator danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Tennders Europe SL, który określa cele i sposoby ich przetwarzania, zapewniając, że w każdym obszarze (np. zasoby ludzkie, finanse, itp.) jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych i która zapewni przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. W tym celu, jeśli posiadacz danych osobowych potrzebuje skontaktować się z administratorem danych, może to zrobić wysyłając e-mail: [email protected] na: Carrer Roc Boronat, 20, 08005 BARCELONA.

10. Usługi osób trzecich

Korzystamy z Google Analytics, usługi przeglądowej świadczonej przez Google Inc, która instaluje plik cookie analizujący korzystanie z witryny w celach analizy statystycznej.

Można zrezygnować z gromadzenia tych danych za pomocą narzędzia udostępnionego przez Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Do zarządzania tagami używamy narzędzia Google Tag Manager, usługi świadczonej przez Google LLC. Usługa ta wykorzystuje plik cookie. Jeśli korzystasz z sieci społecznościowych i łączysz swoje konto z którymś z naszych kont, na przykład Facebook i / lub Linkedin, informacje te będą gromadzone przez firmę Facebook, Inc i / lub Linkedin Corporation, odpowiednio, a zarządzanie prywatnością tego samego podlega ustawieniom prywatności użytkownika w każdej z tych sieci społecznościowych.

Korzystamy również z narzędzia Google Map Widget należącego do Google Inc. aby zapewnić Państwu możliwość zobaczenia na mapie, gdzie znajdują się nasze obiekty; usługa ta może wykorzystywać w tym celu plik cookie.

11. Twoje prawa

Masz prawo odmówić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach i zawsze w przypadku wykorzystania ich do celów marketingowych. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]

Podkreślamy również następujące prawa:

 • Dostęp do Twoich informacji będących w naszym posiadaniu;
 • Skontaktuj się z nami, aby wyeliminować wszelkie Twoje informacje, które przechowujemy;
 • Zażądać sprostowania którejkolwiek z Twoich informacji;
 • Żądać, aby Państwa informacje będące w naszym posiadaniu nie były przetwarzane;
 • Przekazania Twoich informacji do innego podmiotu;
 • Prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych, w każdym przypadku, gdy którekolwiek z praw wymienionych powyżej zostało naruszone;

Z tych i innych praw chronionych przez obowiązujące przepisy można skorzystać drogą elektroniczną na adres

lub pocztą, na adres: Carrer Roc Boronat, 20, 08005 BARCELONA.

12. Zmiany w polityce prywatności

Tennders Europe SL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie poprawek lub zmian w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych, przy czym zmiany te zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej lub na stronach w sieciach społecznościowych.

icon